บริการ ของเรา

linewed1  แจ้งเว็บไซต์ที่จะแปลมาได้ที่ [email protected] สอบถามโทร 093-3974214 

ไลน์ ไอดี @pawano


พิเศษสำหรับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์และหน่วยงานของรัฐ

  • รับแปลเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์บริษัท ธุรกิจไอที ธุรกิจทางการแพทย์และความงาม ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสื่อสาร ธุรกิจด้านอาหารและธุรกิจเครื่องดื่ม และอื่นๆ
  • รับแปลเว็บไซต์ หน่วยงานราชการ ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล-เทศบาล ฯลฯ

ตัวอย่างงานแปล

***นี่เป็นเพียงตัวอย่างงานบางส่วนที่เราสามารถลงเผยแพร่ได้
เรามีผลงานการแปลมากมาย แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมด งานทุกชิ้นเราด้วยความใส่ใจ และตั้งใจจริงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับงานที่มีคุณภาพจริงๆ

#1 ตัวอย่างงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

งานต้นฉบับภาษาไทย

บทนำ

ในปัจจุบันมนุษย์เราได้มีการให้ความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับสารอนุมูลอิสระ (Free Radical) [Halliwell, B., 2009; เจนจิรา จิรัมย์, 2554] ค่อนข้างมากเนื่องจากสารอนุมูลอิสระเป็นตัวสำคัญในการทำให้เกิดโรคร้าย ซึ่งสารอนุมูลอิสระนั้น สามารถเกิดขึ้นภายในร่างกายได้ เช่น จากการหายใจ โดยเกิดจากขบวนการเผาผลาญภายในร่างกาย หรือจากความเครียดมีผลทำให้สามารถกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นได้ ซึ่งถ้ามีอนุมูลอิสระมากจะทำให้เกิดโรคได้หลายชนิด เช่น โรคหัวใจ โรคทางสมอง หรือโรคมะเร็ง

งานแปลเป็นภาษาอังกฤษ

Introduction

Nowadays, people largely put emphasis on the importance of the study about free radicals [Halliwell, B., 2009; Jenjira Jirum, 2011], since free radicals are the main cause of diseases. Free radicals can be formed in human bodies; for example, from respiration, and they are caused by the metabolism process or even stress, which can also stimulate the formation of free radicals. If the number of free radicals is high, various diseases like heart disease, brain disease or cancer may follow.


#2 ตัวอย่างแปลด้านไฟฟ้า

งานต้นฉบับภาษาอังกฤษ

Translation04

งานแปลเป็นไทย

การประยุกต์ใช้งานตัวเก็บประจุไฟกระชากที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการลดแรงดัน TRV เมื่อมีการขจัดความผิดพร่องของชุดตัวเก็บประจุ

บทคัดย่อ-รีแอคเตอร์จำกัดกระแส (current-limiting reactors) ถูกต่อแบบอนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุเพื่อจำกัดอัตราการเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในค่าที่กำหนดตามมาตรฐานของอุปกรณ์ตัดวงจร (circuit breaker - CB) แต่การจัดการนี้สร้างข้อชำรุดให้แก่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อมีการพยายามขจัดความผิดพร่องระหว่างรีแอคเตอร์และชุดตัวเก็บประจุ หลังจากทำการวิเคราะห์รายละเอียดของการชำรุด วิธีการแก้ปัญหาที่นำเสนอโดยนักวิจัย ได้แก่ 1) การเพิ่มตัวเก็บประจุไฟกระชากที่ด้านข้างชุดตัวเก็บประจุของอุปกรณ์ตัดวงจรเพื่อต่อสายดิน และ 2) การเพิ่มตัวเก็บประจุไฟกระชากคร่อมรีแอคเตอร์


#3 ตัวอย่างแปลด้าน Bio

งานต้นฉบับภาษาอังกฤษ

Screening and isolation of halophilic bacteria producing industrially important enzymes

INTRODUCTION

Screening of new source of novel and industrially useful enzymes is a key research pursuit in enzyme biotechnology. For applications in industrial processes, the enzymes should be stable at high temperature, pH, presence of salts, solvents, toxicants etc. In this context, the halophiles have emerged as a vast repository of novel enzymes in recent years. Enzymes derived from halophiles are endowed with unique structural features and catalytic power to sustain the metabolic and physiological processes under high salt conditions. Some of these enzymes have been reported to be active and stable under more than one extreme condition (14, 17, 30).

งานแปลเป็นไทย

การคัดกรองและการแยกแบคทีเรียชอบเกลือที่ผลิตเอนไซม์ที่มีความสำคัญในทางอุตสาหกรรม

บทนำ

การคัดกรองแหล่งที่มาใหม่ๆ ของเอนไซม์ชนิดใหม่และที่มีประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมเป็นความพยายามในการวิจัยที่มีความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเอนไซม์ สำหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เอนไซม์ควรมีความเสถียรต่ออุณหภูมิสูง ค่า pH การปรากฏของเกลือ ตัวทำละลาย สารเป็นพิษ ในบริบทนี้เป็นที่ทราบกันเมื่อไม่นานมานี้ว่าแบคทีเรียชอบเกลือเป็นแหล่งเอนไซม์ชนิดใหม่ๆ ขนาดใหญ่ เอนไซม์ที่ได้มาจากแบคทีเรียชอบเกลือมีลักษณะโครงสร้างและกำลังเร่งปฏิกิริยาที่มีความเฉพาะเจาะจงในการรักษากระบวนการเผาผลาญและกระบวนการทำงานทางสรีระวิทยาภายใต้เงื่อนไขที่มีเกลือในปริมาณสูง มีการรายงานว่าเอนไซม์เหล่านี้บางชนิดได้รับการกระตุ้นและมีความเสถียรภายใต้เงื่อนไขที่มีเกลือในปริมาณสูงมาก (14, 17, 30)


#4 ตัวอย่างงานแปลด้านวิศวกรรม

งานต้นฉบับภาษาอังกฤษ

Translation05

งานแปลเป็นไทย

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลตอบแทนสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้าง

บทคัดย่อ: การก่อสร้างเป็นส่วนการทำงานภาคพื้นที่มีอันตรายมากที่สุดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในอดีตที่ผ่านมา และเครื่องมือเชิงโต้ตอบแบบออนไลน์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร เครื่องมือออนไลน์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการพัฒนาที่มีประโยชน์ แต่กลับล้มเหลวในเรื่องของการสนับสนุนกระบวนการการตัดสินใจในการพิจารณามาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการก่อสร้าง วิธีการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลตอบแทน (CBA) ที่นำเสนอเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้รับเหมามีการประเมินค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการก่อนการทำสัญญาและหลังการทำสัญญา งานวิจัยมีการตรวจสอบต้นทุนและผลตอบแทนของการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีมุมมองที่น่าสนใจในเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้รับเหมาที่มี/ไม่มีประสิทธิภาพ วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบต้นทุนและผลตอบแทนเหล่านี้ภายในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศสหราชอาณาจักร ผลของการวิเคราะห์อัตราส่วนบ่งชี้ว่าผลตอบแทนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมีค่าเกินกว่าต้นทุนในการป้องกันอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก โดยมีอัตราส่วนประมาณ 3:1 ….


#5 ตัวอย่างงานแปลคู่มือเครื่องกล (Manual)

งานต้นฉบับภาษาอังกฤษ

Translation06

งานแปลเป็นไทย

Hydroflo                                                                                                          ข้อมูลทั่วไป

Pumps USA, Inc.                                                                                              ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน

การรับประกัน: สินค้าทุกชิ้นที่ผลิตโดย บริษัท Hydroflo Pumps USA, Inc. ได้รับการรับประกันว่าปราศจากความชำรุดบกพร่องของวัสดุ หรือ ฝีมือการประกอบภายในระยะเวลา (1) ปี หลังจากการใช้งานสินค้า หรือ (18) เดือน นับจากวันจัดส่งสินค้า ข้อใดก็ตามที่ต่ำกว่า ในขณะที่สินค้าดังกล่าวอยู่ในมือเจ้าของเดิมและได้รับการใช้งานอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การจำหน่าย และต้องมีการแจ้งให้ผู้จัดจำหน่ายทราบถึงความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับจากวันแรกที่พบความชำรุดบกพร่องดังกล่าว…

ลูกค้าที่ไว้างใจบริการแปลภาษากับเรา Pasa24 Ltd., Part.